© Soroush Izadi. Alle Rechte vorbehalten.

عاشقانه" آلبوم جدید بانو" سروش ایزدی"

flash.fotos.studio
Deutsch English فارسی 

برای سوال و یا سفارش کتاب لطفآ یک ایمیل به آدرس زیر بفرستید :

soroush@gmx.at


شما میتوانید فرم موجود در صفحه  kontakt را استفاده کنید .

دکتر سوسن مطلوبی، در اثر نوشتاری خود، بنام «سروش ایزدی و سیری در موسیقی ایران» ، تاریخ پر محتوای هنرایران را ورق میزند، از آغاز تا بامروز، از ایلامیان تا ایرانیان برونمرزی. این کتاب راه نگرشهایی راپیش پای ما میگذارد، تا هر کس به توان خود از آن بهره بردارد.

کارافزارهای این هنر را مینمایاند که از آغازین روزهاتاکنون در ایران بخدمت گرفته شده اند. اوابزارنغمه های تمدن ایلامی را در ششهزار سال پیش، در موزه ها میکاود و مینمایاند. از چنگ باربد وسرود نکیساسخن به میان می آورد. ما را با خود به فضای هنری گذشته ها میبرد و میگرداند. در مورد پیشینه مدارس و هنرستانهای موسیقی ودانشگاه و رادیو و تلویزیون در ایران سخن میگوید. خاطرات وتجربیات خود با موسیقی دانان برجسته ایران را بنگارش کشیده است. از وین و سالن کنسرتهای ان و اشعاری را که در کنسرتها خوانده، نوشته است.


دو CD مکمل این کتاب هستند. ترانه ای با صدای مادرش، صدای کودکی ونوجوانی اش، ترانه های گلچین هفته رادیو وکنسرت ها در این مجموعه آمده است.