© Soroush Izadi. Alle Rechte vorbehalten.

عاشقانه" آلبوم جدید بانو" سروش ایزدی"

flash.fotos.studio
Deutsch English فارسی 

دکترسوسن مطلوبی با نام هنری «سروش ایزدی»


زنده یاد دکتر محمد جعفر محجوب درباره‌ی سروش ایزدی چنین می‌نگارد :


شادمان زی ای سروش ایزدی

دور بادا جسم و جانت از بدی


بـاد گیراتر صدای دلکش ات

بیشتر گیرد به جان‌ها آتش‌ات


از تو غافل ماندن از نابخردی ست

کان نـوا از هدیـه‌هـای ایزدی است


خواننده‌ی خوش‌صدا، هنرمند هنرآگاه و توانای موسیقی سنتی ایران، عشق به موسیقی را از پدر و مادرش دریافت کرده است. صدای گرم و لطیف مادر، اورا با روح‌انگیز و قمرالملوک وزیری آشنا می‌کرد و زخمه‌های پدر بر تار، یادی از استاد شهنازی را در وجود هنرمند خردسال ذخیره می‌کرد.


او در هشت‌سالگی با شرکت در برنامه‌ی کودک رادیو تهران گام به میدان هنر می‌گذارد و سپس در هنرستان آزاد موسیقی ملی ایران با نامداران و پایه‌گذاران این معبد: امیر جاهد، استاد صبا، عبدالله دوامی، محمود کریمی، فرامرز پایور، احمد عبادی و بسیاری دیگر آشنا و همگام می‌گردد، تا شوق و توانش خود را بپروراند و بازنماید.


همپای فراگیری موسیقی، راه طبیعی زندگی خود را با پیگیری تحصیلاتش می‌پیماید. برای او موسیقی هنری است فراخور ستایش، همچنانکه از کهن‌روزگاران نیز در پهنه‌ی گیتی، موسیقی از سوی هر فرهنگ و باوری، ابزار ستایش بوده است. راه پویایی هنر را از راه کسب و کار باید جدا کرد، و این هنر را نباید با نیازهای دیگر آمیخت و آلوده ساخت. نگرش ایشان به هنر موسیقی، به پیوندی بین عاشق و معشوق یا عابد و معبود می‌ماند.نام هنری سروش ایزدی را، شاعر نامدار هوشنگ ابتهاج (سایه) به او میدهد. چون او بانوی آواز ایزدی است.